Felelősségvállalási nyilatkozat

Ez a form arra szolgál, hogy a rendezvényeinken kötelező felelősségvállalási nyomtatvány kitöltésével helyben ne menjen idő.

Az adatokat az alábbi adatkezelési nyilatkozat szerint kezeljük.

Amennyiben az adataidat megadod, hozzájárulsz, hogy a fenti nyilatkozat szerint kezeljük adataid. 

Természetesen továbbra is tölthetsz kézzel a helyszínen.

 1. A résztvevő kijelenti, és aláírásával elismeri, hogy kizárólag saját felelősségére lép a versenypálya területére,
  tartózkodik ott és autózik a pályán.
 2. A résztvevő tudomásul veszi és beleegyezik, hogy Adorján Tamás E.V. és Paréj Nikoletta E.V. (a továbbiakban „SZERVEZŐK“) semmilyen felelősséget nem vállalnak a résztvevő vagy harmadik személy egészségében, ill. vagyontárgyában a pályán való autózás következtében keletkezett károkért. A résztvevő kijelenti, hogy teljes mértékben felel az általa okozott károkért.
 3. A résztvevő köteles úgy viselkedni, hogy a pályán történő autózás következtében ne okozzon kárt saját és más egészségében, vagyontárgyában, a természetben és környezetben, illetve a versenypálya területének többi részében.
 4. A résztvevő viseli a felelősséget az általa okozott személyi, dologi és vagyoni sérülésekért és károkért. A résztvevő felelős az őt kísérő személyek viselkedéséért, és az esetleges általuk okozott károkért is.
 5. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a versenypálya nem közút, és a pályán való autózásra nem vonatkozik
  a kötelező-, és a balesetbiztosítás (CASCO)
 6. A Pálya területén tilos nyílt láng-, bármilyen fegyver- és robbanóanyag használata.
 7. A versenypályát tilos használni alkoholos-, gyógyszeres ill. más tudatmódosító szer befolyásoltság esetén.
 8. A résztvevő kijelenti, hogy fizikálisan és szellemileg megfelelő egészségi állapotban van, nem küzd olyan
  egészségügyi, problémákkal, melyek veszélyeztetnék saját maga és mások biztonságát, melyek csökkentenék a vezetési és reakció képességeit és nincs olyan fogyatékossága, mely negatívan befolyásolná a vezetési
  képességeit.
 9. A résztvevő garantálja, hogy a versenypályán általa használt autó megfelelő technikai állapotban van, nem folyik és nem fog belőle folyni semmilyen folyadék és előírt nyomásra fújt és a várható igénybevételnek megfelelő állapotú abroncsokkal rendelkezik.
 10. A résztvevő köteles a pályaautózást megelőző eligazításon részt venni.
 11. Résztvevő elismeri, hogy ismertetve lett a versenypálya technikai paramétereivel, és kötelezi magát az első kört maximum 60 km/h sebességgel megtenni (ún. Próbakör), amelyen megismerkedik a pálya paramétereivel és felületének tulajdonságaival.
 12. A résztvevő a versenypályára csak az arra kijelölt helyen hajthat fel és hagyhatja azt el.
 13. Köteles figyelembe venni a Szervezők, és a pálya személyzetének utasításait, biztonsági előírásit, és zászló,- ill. fényjelzéseit.
 14. Tilos a pályán megállni, megfordulni driftelni vagy tolatni.
 15. A résztvevő tudomásul veszi, hogy kép- és hanganyagok rögzítésre kerülnek és ezek a Szervezők által használt kommunikációs csatornákon megjelenhetnek.
 16.  A résztvevő hozzájárul a személyes adatainak feldolgozásához nyilvántartás, kapcsolattartás, marketing céljából.
 17. Minden, a versenypályára felhajtó járműnek meg kell felelnie a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben előírt
  zajhatárnak – maximum 100 dB(A) – melyet a versenypálya dolgozóinak joga van ellenőrizni.
 18. 18 év alatti fiatal kizárólag szülői engedéllyel használhatja a versenypályát.
 19. 14 év alatti fiatal a versenypályára, beleértve a depót is, kizárólag szülői felügyelettel tartózkodhat
 20. A résztvevő az időmérésre szolgáló fotocellára fokozottan figyel, azokban kárt nem tesz.
 21. Ha a résztvevő önhibájából kárt okoz az időmérő eszközökben, azok javítása, cseréje a résztvevőt terhelik.
Felelossegvallalasi